کرکره برقی با تیغه آلومینیومی ۸۰ قوص پانچ با موتور توبولار

نارمک خیابان مدائن کرکره برقی با تیغه آلومینیومی ۸۰ قوص پانچ با موتور توبولار

کرکره برقی آلومینیومی
کرکره برقی آلومینیومی