کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

پروژه نصب شده واقع در خیابان دولت خیابان کاوه است پروژه کرکره برقی با تیغه آلومینیومی اکسترود دو جداره 80 قوص می باشد .

 

نشانی : خیابان دولت – چهارراه قنات – خیابان آقامیری – روبروی بانک ملت

 

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی

کرکره برقی با تیغه آلومینیومی