کرکره برقی آلومینیومی ۸۰ قوص با تیغه پانچ

کرکره برقی
کرکره برقی