کرکره برقی آلومینیومی با تیغه ۱۰۰ قوص با موتور توبولار زومر آلمان

پروژه تجریش مجتمع ارگ درب شمالی مجتمع

کرکره برقی آلومینیومی
کرکره برقی آلومینیومی
کرکره برقی آلومینیومی
کرکره برقی آلومینیومی